CP - Podpis dohody 24.11.2011 Tisk

Community policing – podpis dohody 24. listopadu 2011

            Dne 24.11.2011 zástupci občanského sdružení Českobroďák podepsali Dohodu o vzájemné spolupráci při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku, ve které se zavázali spolupracovat v otázkách bezpečnosti s Policií České republiky a Městem Český Brod (Městská policie). Každý z účastníků této tzv. koordinační dohody má své úkoly, s jejichž plněním souhlasil a vzájemnou kooperací s ostatními subjekty se bude snažit ještě efektivněji přispět v boji proti kriminalitě. Občanské sdružení v celé věci zastupuje veřejnost, tj. nás všechny, obyvatele Českého Brodu a okolí.

            Účelem je zkvalitnit, zjednodušit a sjednotit vzájemnou spolupráci mezi stranami dohody a upravit oblasti a formy této spolupráce při zabezpečování veřejného pořádku, a to jak v oblasti předcházení protiprávního jednání, tak v oblasti porušení veřejného pořádku. Cílem nás všech je zajistit vyšší bezpečnost občanů na Českobrodsku.


IMG 7346-web


IMG 7353-web                    IMG 7351-web  

AddThis Social Bookmark Button
Aktualizováno Čtvrtek, 08 Listopad 2012 23:45