Opravdu se začnete o problém zajímat až v době, kdy bude napaden člen Vaší rodiny nebo se někdo z Vašich blízkých stane drogově závislým?

Členové a sympatizanti PDF Tisk Email

Členové sdružení

V současné době má občanské sdružení řádově desítky členů, jejichž počet se neustále zvyšuje. Máte-li zájem o členství a chcete podpořit naši věc, kontaktujte nás. 

Zde je základní informace pro potencionální členy sdružení:

1. Členem sdružení mohou být fyzické osoby starší 18-ti let a právnické osoby, které souhlasí se stanovami sdružení.

2. O přijetí člena do sdružení rozhoduje rada sdružení.

3. Členství vzniká dnem přijetí za člena.

4. Zánikem členství zanikají veškerá práva člena sdružení vůči sdružení.

5. Veškerý nabytý majetek sdružení, duševní a jiné hodnoty sdružení zůstavájí a jsou majtekem  sdružení i po vystoupení člena ze sdružení.

Pro zájemce je důležité obeznámení se stanovami, které jsou zveřejněny na tomto webu.

Přihlášku do sdružení najdete zde.

Čestný člen

Z rozhodnutí valné hromady mohou být jmenováni čestní členové sdružení z osobností na poli kultury, politiky, školství aj., kteří souhlasí a podporují cíle sdružení. Při jmenování přebírají jmenovací listinu čestného člena sdružení. 

 Sympatizanti

Sympatizant sdružení je jakákoliv osoba, která podporuje aktivity sdružení, ale z nějakého důvodu (např. odpor k organizacím všeho druhu) není jeho členem. Mohou to být osoby různého věku i mladší 18-ti let.

Sympatizant nemá práva a povinnosti vyplývající z členství.

Sympatizant vyplní formulář, ve kterém uvede své jméno, příjmení, email a telefon. Tyto údaje potřebuje občanské sdružení kvůli komunikaci se sympatizanty. Jedná se např. o hromadné vyrozumívání o různých akcích, participace na aktivitách sdružení, případně srazy, soutěže apod. Bez písemného svolení dotyčného sympatizanta nebudou nikdy jeho poskytnuté údaje zveřejněny.

Sympatizovat s námi a podpořit naši myšlenku samozřejmě můžete i bez vyplnění přihlašovacího formuláře. Kontaktujte nás osobně, přes email, telefon či sdílejte data z těchto webovek na sociálních sítích, mluvte o nás s ostatními...

Čím více nás bude, tím dříve a lépe dosáhneme vytyčených cílů.

Přihlašovací formulář: ZDE

* Formulář nám můžete předat osobně v rámci některé volnočasové aktivity nebo jej zašlete mailem.

 
AddThis Social Bookmark Button
Aktualizováno Úterý, 06 Listopad 2012 18:48
 

www.facebook.com/ceskobrodak

Mail: info@ceskobrodak.cz

GSM: 774 200 158

GSM: 739 749 197