Občanské sdružení Českobroďák chce zdravější a čistější město pro naše děti.

Vítejte u Českobroďáka
Besedy - Bezpečnost PDF Tisk Email
Úterý, 11 Prosinec 2012 13:09

Beseda – Kriminalita a bezpečnost na Českobrodsku

Dne 5. října 2012 byla v Českém Brodě ve Zvonici u kostela Nejsvětější trojice realizována beseda s veřejností a se členy Českobratrské církve evangelické. Tématem byla Kriminalita a bezpečnost na Českobrodsku. Do téměř tří hodinové besedy se aktivně zapojili všichni přítomní. V rámci diskuze se probírali i podrobnosti týkající se o.s.Českobroďák, sebeobrany, nutné obrany, krajní nouze, obranných prostředků, drog, apod. Při prezentacích byl využit projektor. Na závěr byly přítomným rozdány písemné materiály k výše uvedeným tématům. Za pozvání na tuto besedu děkujeme panu faráři Lukáškovi, přednášejícím byl Mgr. Jiří Havlíček.    

 

Přednáška – Bezpečnost a trestná činnost páchaná na seniorech

Tato přednáška byla uskutečněna v Domově pro seniory Anna 26. listopadu 2012, a to na požádání ředitelky, paní Ing. Lucie Hovorkové. Jednalo se o hodinovou přednášku na téma Bezpečnost a trestná činnost páchaná na seniorech. Přednášejícím byl Mgr. Jiří Havlíček.
 
Přednáška se skládala z několika bloků. V první části byli přítomní senioři a zaměstnanci domova pro seniory seznámeni s celkovou bezpečnostní situací v regionu. Dále byla posluchačům podrobně představena prezentace Senior – obět trestné činnosti v ČR. Tato byla promítána na plátno pomocí projektoru a notebooku. Výklad byl doplněn o aktuální případy trestné činnosti páchané na seniorech, které byly zveřejněny médii. V poslední části se přednáška změnila v otevřenou besedu na výše uvedené téma. Posluchači sdělovali své zkušenosti s problematikou a pokládali různé dotazy. Přednáška proběhla úspěšně, s aktivním zapojením seniorů. Téma je pro tuto cílovou skupinu velice aktuální. Celkový počet posluchačů byl kolem 30-ti.
 
 CIMG6151-web CIMG6157-web
 
Tímto apeluji na seniory a ostatní spoluobčany, aby si dávali velký pozor na trestnou činnost páchanou na seniorech, neboť má neustále zvyšující se tendenci i v naší lokalitě. Pachatelé využívají především důvěřivosti a bezbrannosti starších osob. Za pomoci legendy (lsti) s těmito naváží kontakt, zjistí místo úschovy finančních prostředků a tyto odcizí. V současné době připravujeme společně s vedoucím OOP Český Brod osvětový seminář pro veřejnost týkající se této problematiky.
AddThis Social Bookmark Button
 
Kriminalita v Českém Brodě a Community policing PDF Tisk Email
Pondělí, 12 Listopad 2012 20:41

Community policing (CP) znamená zejména komunitní přístup k policejní práci, tj. práci orientovanou na službu občanům v oblasti veřejného pořádku a bezpečnosti. Jedná se o spolupráci policie, veřejnosti, samosprávy, místních organizací a institucí na základě komunikace, sdílení společných problémů v oblasti kriminality, hledání a přijímání společných řešení.

Občanské sdružení Českobroďák od září 2011 zahájilo v rámci CP spolupráci s Policií České republiky a Městem Český Brod (Městskou policií). Pravidelné měsíční schůzky zástupců těchto subjektů, tzv. pracovní skupiny, vyvrcholily dne 24.11.2011 podepsáním „Koordinační dohody“, která zavazuje jednotlivé aktéry k plnění dílčích úkolů. Opatření, která všechny spolupracující strany přijímají, jsou buď dlouhodobá (zaměřená na zmírnění přetrvávajících problémů) či krátkodobá (vyžadující rychlé a okamžité řešení aktuálně vzniklého ohrožení). Kriminalita není pouze věcí policie, je nutno ji vnímat jako součást prostředí a systematicky omezovat prostor pro její vznik a projevy.

Kriminalita v Českém Brodě v r. 2010 a 2011 byla na vzestupu. Drogová, násilná a hlavně majetková trestná činnost trápila naše spoluobčany více než kdy jindy. V roce 2012 je nápad zadokumentovaných trestných činů oproti minulému roku cca poloviční. Důvodem nižší kriminality není pouze spolupráce v rámci CP, ale především kvalitnější práce policistů z obvodního oddělení Český Brod, kterým se pod vedením npor. Bc. Houdka, daří objasňovat větší množství tr. činů. K tomuto zásadně přispěl i zátah proti drogovému podsvětí z října 2011.

Statistika nápadu trestných činů PČR OOP Český Brod v r. 2011 v porovnání s r. 2012

2011/měsíc

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

TČ nápad

48

56

36

52

61

59

53

67

51

45

39

39

2012/měsíc

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

TČ nápad

38

32

40

24

25

32

25

31

32

45

      35 30

Nyní se v našem městě objevuje především drobná majetková trestná činnost, kapesní krádeže a podvody páchané na seniorech. Velké množství trestných činů v říjnu 2012 je zapříčiněno zejména skupinou pachatelů, kteří se specializují na vloupání do vozidel a krádeže airbagů. Jménem sdružení Českobroďák, skupiny Community policing a Komise prevence kriminality a sociálně právní ochrany dětí Vás vyzývám ke spolupráci se státní a městskou policií v boji proti kriminalitě v našem regionu. Buďte všímaví ke svému okolí, obnovte principy sousedské solidarity, oznamujte včas trestnou činnost, nebojte se jít na policii nebo zavolat linku 158.

Mgr. Jiří Havlíček

AddThis Social Bookmark Button
 
<< Začátek < Předchozí 11 12 13 14 Další > Konec >>

Strana 14 z 14

www.facebook.com/ceskobrodak

Mail: info@ceskobrodak.cz

GSM: 774 200 158

GSM: 739 749 197