Je řešením nechodit po setmění ven? To neberem!

Community Policing v Českém Brodě PDF Tisk Email

Community policing – společně proti kriminalitě!

     Občanské sdružení Českobroďák se nezabývá pouze volnočasovými aktivitami a prevencí, ale i děním v Českém Brodě na poli bezpečnosti. Rozhodli jsme se zapojit do veřejného života naší obce, navázat dialog s odpovědnými orgány a činiteli a pomoci jim dle možností, které skýtá neziskové organizace, v nelehkém boji se zvýšenou kriminalitou našeho regionu. Preferujeme formu tzv. community policing, což je celosvětově známý model, který k nám přichází ze západní Evropy a Policie ČR jej přijala a začala praktikovat na našem území od roku 2008.

 

Co je to Community policing (CP)?

 

     CP může znamenat policejní práci orientovanou na službu veřejnosti nebo společenskou policejní činnost. Jedná se o filozofii, jejímž cílem je zapojit veřejnost do policejní práce takovým způsobem a v takové míře, aby se zvýšila její efektivita, a naopak zapojit policisty do života občanů takovým způsobem a v takové míře, aby se zvýšila jejich prestiž.

     Jednotlivé postupy, které z této teorie vycházejí, jsou založené na spolupráci policie, veřejnosti, samosprávy a místních organizací a institucí. Na základě otevřené, partnerské komunikace, sdílení společných problémů v oblasti kriminality a hledání a přijímání společných řešení. Všechny tyto postupy jsou zaměřené na předcházení škodám a následkům kriminálního a rizikového chování nebo na předcházení recidivě takového chování.

     Partnerská spolupráce je založená na hledání společných cílů a společných cest, jak těchto cílů dosáhnout. Opatření, která všechny spolupracující subjekty přijímají, jsou buď dlouhodobá, zaměřená na zmírnění setrvalých problémů, anebo krátkodobá, vyžadující rychlé a okamžité řešení aktuálně vzniklého ohrožení.

 Community policing v Českém Brodě

Jednání o spolupráci mezi Českobroďákem, Policií České republiky, Městem Český Brod a Městskou policií Český Brod započala v září 2011. Během několika setkání zúčastněné subjekty vymezily formy spolupráce a stanovily postupy, které byly ukotveny v tzv. "koordinační dohodě". Občanské sdružení v této dohodě zastupuje především zájmy veřejnosti, která může přispět v boji proti kriminalitě hlavně důležitými informacemi získanými díky místní a osobní znalosti.

Odkaz na web Města Český Brod

AddThis Social Bookmark Button
Aktualizováno Sobota, 17 Listopad 2012 00:36
 

www.facebook.com/ceskobrodak

Mail: info@ceskobrodak.cz

GSM: 774 200 158

GSM: 739 749 197