Český Brod je krásné město, kde vás přepadnou i za bílého dne.

Volnočasové aktivity PDF Tisk Email

     Volnočasové aktivity jsou jedním z hlavních pilířů občanského sdružení Českobroďák. Především se chceme touto formou aktivně podílet na smysluplném využití volného času dětí, mládeže, ale i nás dospělých. V duchu hesla „kdo si hraje, nezlobí“ hodláme do budoucna připravovat a realizovat různé krátkodobé a dlouhodobé projekty, jejichž smyslem bude pozitivní působení na cílovou skupinu občanů z Českobrodska. Rádi bychom rozšířili počet a výběr sportovních aktivit, které by byly zajímavé pro děti a pomohly rodičům odtrhnout je od počítačů nebo bezprizorního poflakování se po sídlišti, parku, apod. Tímto způsobem rovněž chceme přispět k budování zdravého životního stylu jedinců či skupin a předcházet tím působení a tlaku negativních sociálních faktorů této doby a společnosti.

     Mezi dlouhodobé volnočasové aktivity patří sportovní oddíly a další pravidelně se opakující akce, které jsou pořádány členy občanského sdružení nebo sympatizanty. Samozřejmostí je dostatečná kvalifikace trenérů a cvičitelů, stejně tak i zvládnutí sportovní a pedagogické činnosti. Za krátkodobé či příležitostné aktivity se dají považovat např. výlety, dětský den apod.

V současné době hledáme zájemce s patřičnou kvalifikací, kteří nám pomohou rozšířit okruh aktivit tohoto sdružení za účelem dosažení vytyčených cílů.

AddThis Social Bookmark Button
Aktualizováno Čtvrtek, 08 Listopad 2012 21:01
 

www.facebook.com/ceskobrodak

Mail: info@ceskobrodak.cz

GSM: 774 200 158

GSM: 739 749 197