Pocit bezpečí je jednou ze základních potřeb člověka.

O sdružení PDF Tisk Email
Napsal uživatel Českobroďák   
Sobota, 09 Srpen 2008 08:49

Proč ČESKOBROĎÁK? - důvody vzniku v roce 2011

Důvody velké kriminality na Českobrodsku v roce 2010 a 2011

 

Mapa kriminality k 31. 12. 2010
Mapa kriminality k 31. 12. 2011
Mapa kriminality k 31. 12. 2012
Mapa kriminality k 31. 12. 2013 (přepočet na 1000/obyvatel ZDE - Územni odbor Kolín jasně přesahuje průměr)
Mapa kriminality k 31. 12. 2014 (přepočet na 1000/obyvatel ZDE - Územni odbor Kolín jasně přesahuje průměr)
* Zdroj Policie ČR
 
 Co hodlá Českobroďák dělat?

1) Nahlas a veřejně, v rámci prevence kriminality a osvěty spoluobčanů, definovat problémy Českého Brodu v otázkách bezpečnosti.

2) Pomáhat ostatním i s dalšími problémy, poradenská činnost.

3) Sdružovat obdobně smýšlející spoluobčany, kteří jsou ochotni se aktivně podílet na řešení problémů a ne pouze o těchto diskutovat po hospodách.

4) Navázat dialog a kooperaci s obdobnými organizacemi, kompetentními orgány státní správy a s městským zastupitelstvem v Českém Brodě. Dávat těmto podněty, s kterými je zapotřebí se zaobírat a dohlížet na způsob jejich realizování.

5) Spolupracovat se státní a městskou policií při řešení problémů ve městě, urychlit tok neformálních informací důležitých pro trestné či přestupkové řízení, případně vhodným způsobem zprostředkovat kontakt mezi policisty a lidmi. Přispět ke kvalitnějšímu fungování represivních složek, ke zvýšení jejich prestiže, veřejně podporovat dobrou práci policie a kritizovat špatnou.

6) V souvislosti se vzrůstajícími ohrožujícími faktory a trendy moderní doby se budeme podílet na prevenci sociálně patologických jevů, jako jsou nelegální drogy, alkohol, cigarety, hrací automaty, rizika sociálních sítí, šikana a domácí násilí.

7) V neposlední řadě občanské sdružení podporuje sport a volnočasové aktivity všeho druhu, s dlouhodobým pozitivním působením na děti, mládež a dospělé. Chceme zakládat kroužky a oddíly, pořádat dětské dny, výlety, kurzy a semináře v různých oborech zájmové činnosti. 

 

Co můžete dělat vy ostatní?  

Podpořte tento projekt, zapojte se a udělejte dobrovolně něco pro Český Brod.

Přidejte se k nám a staňte se členy o.s. Českobroďák !

Jestliže nebudete členy, spolupracujte externě jako sympatizanti sdružení bez práv a povinností vyplývajících z členství. Podrobnosti najdete ve stanovách občanského sdružení.

O členství se může ucházet každý, kdo hodlá svojí činností aktivně přispět k chodu sdružení. Formou aktivní činnosti může být i sponzorský dar.

Přihlášku a kontakt naleznete na těchto stránkách. 

 

V současné době hledáme kvalifikované spoluobčany, kteří svojí činností přispějí k naplňování vytyčených cílů sdružení. Jestliže něco umíte a jste ochotni to předávat dál, ozvěte se!

 

AddThis Social Bookmark Button
Aktualizováno Čtvrtek, 19 Únor 2015 08:43
 

www.facebook.com/ceskobrodak

Mail: info@ceskobrodak.cz

GSM: 774 200 158

GSM: 739 749 197