Podporujeme prevenci neboť je to důležitá součást boje proti kriminalitě.

Důvody kriminality PDF Tisk Email
Napsal uživatel Českobroďák   
Pátek, 15 Červenec 2011 23:24

Dle našeho názoru má rapidní zvýšení kriminality na Českobrodsku hned několik důvodů.

1) Dosavadní přístup místně příslušné státní a městské policie. Věříme však, že se s příchodem nového šéfa OOP Č. Brod blýská na lepší časy.

2) Postoj ze strany radnice Českého Brodu směrem k této problematice. Velitelem policie, kterou město disponuje, je sám starosta. 

3) Abychom vše nesváděli pouze na policii a zastupitelstvo, přiznejme si, že jako veřejnost přistupujeme k problému mnohdy velmi vlažně. Dozvěděli jsme se například, že existuje případ, kdy byl poškozený napaden přiložením nože ke krku a následně oloupen o vše cenné, přičemž se dotyčný neobtěžoval jít tento závažný čin nahlásit. A výmluva, že na policii stejně neotevřou člověku dveře, je lichá. Nebo kolik z nás bylo osobně vyjádřit svůj názor na 5. mimořádném zasedání Zastupitelstva města Český Brod dne 2. března 2011, kde prvním bodem bylo projednávání bezpečnostní situace. Takže bychom tímto chtěli apelovat na všechny občany, aby si všímali dění kolem sebe, zapojovali se aktivněji do boje s kriminalitou a oznamovali ihned veškerou trestnou činnost orgánům činným v trestním řízení. Když budete mít strach, spojte se s námi, my se nebojíme a minimálně poradíme vhodný postup. Cokoliv je lepší než neudělat nic!

4) Hlavním důvodem enormního nárůstu trestné činnosti na Českobrodsku jsou ilegální drogy a jejich regionálně známá bezproblémová distribuce v našem městě (souvisí s výše uvedeným bodem 1, 2 a 3). Drogově závislých, zrovna tak jako drogových turistů, přibývá, takže je zde zapotřebí stále více dealerů (i externích) a obchody jen vzkvétají. Dostupnost po tzv. narko-trase je do Brodu dobrá. Peníze na omamné a psychotropní látky si jejich uživatelé často „udělají“ přímo ve městě, na ulici nebo u vás doma.  

Stálí drogoví dealeři jsou zpravidla občané Českého Brodu, a to tmavé i světlé barvy pleti. Jistě většina z Vás ví, o čem mluvíme, také je často vídáte postávat v prostorách náměstí, nádraží, poblíž škol, parků a v přilehlých ulicích. Těm všímavějším neujdou samotné předávky (prodeje) drog. Vzhledem k tomu, že zde působí již delší dobu, vypěstovali si rozsáhlou klientelu uživatelů návykových látek mezi obyvateli Českobrodska. A to je také problém, neboť kde je poptávka, je i nabídka a naopak…

Výše popsaná neblahá situace na Českobrodsku zákonitě do našich končin přitahuje další zločince z okolních měst a okresů, kteří dobře vědí, jaké v Brodě panují poměry a že pravděpodobnost jejich zadržení je, vzhledem k celkovému objemu trestné činnosti této lokality, mizivá. A tak sem jezdí vesele páchat, a to jak jednotlivci, tak i celé tlupy.

AddThis Social Bookmark Button
Aktualizováno Pondělí, 12 Listopad 2012 01:07
 

www.facebook.com/ceskobrodak

Mail: info@ceskobrodak.cz

GSM: 774 200 158

GSM: 739 749 197