Kdy a kam jedete na dovolenou? Pochlubte se zlodějům na Facebooku.

Aktuality - Community Policing
Seminář pro seniory 2015 PDF Tisk Email

Senior2015

AddThis Social Bookmark Button
Aktualizováno Středa, 02 Prosinec 2015 15:43
 
Anonymní oznámení PDF Tisk Email
Napsal uživatel Mgr. Jiří Havlíček   

Bezpečnost je věcí nás všech – všímejte si svého okolí,

volejte a pište!

Bohužel stále platí, že Český Brod nepatří mezi nejbezpečnější města v regionu. Účinným nástrojem v boji proti kriminalitě jsou kromě jiného i důležité informace o protiprávní činnosti, které Policie České republiky a Městská policie Český Brod ke své práci nutně potřebuje. Tyto informace zpravidla obdrží od osoby poškozené či od svědků události. Na jejich základě pak může dojít např. k vypátrání a zadržení pachatele, kdy je výchovný efekt tím větší, čím rychleji je v dané věci konáno. Efektivní práce policie je však mnohdy podmíněna včasným zjištěním použitelných informací.

Vzhledem k výše uvedenému opětovně apelujeme na spoluobčany, aby nebyli lhostejní vůči svému okolí a aktivně se zapojili do řešení stávající bezpečnostní situace. Je zapotřebí včas hlásit podezřelé události a oznamovat poznatky týkající se protiprávního jednání. Se špetkou osobní statečnosti můžeme všichni přispět ke zvýšení všeobecné bezpečnosti a veřejného pořádku. 

V praxi to znamená, že když uvidíte něco trestného či podezřelého, okamžitě vytočte bezplatnou tel. linku 158 a informace policistovi sdělte. Linka 158 je nonstop v provozu, telefon zvedá operační důstojník Policie ČR, který situaci vyhodnocuje a na místo zpravidla posílá hlídku. Rovněž se nebojte (nestyďte) zavolat zdejší městskou policii. Strážníků máme v současné době v Českém Brodě 8 a službu zabezpečují každý den. Sami strážníci vyzývají spoluobčany, aby jim zavolali při jakémkoliv problému. Uložte si do svých mobilních telefonů číslo na jejich služební mobil, který mají za povinnost neustále nosit u sebe – 736 675 756 (pevná linka je 321 612 156). Nikdy nevíte, kdy jim budete potřebovat zavolat. Pakliže se vám bude zdát, že strážníci adekvátně nezareagovali na oznámení či problém neřešili tak, jak jim ukládá zákon, kontaktujte se stížností přímo starostu města nebo naše občanské sdružení.

Nechcete-li z nějakého důvodu kontaktovat státní či městskou policii přímo, využijte projekt občanského sdružení Českobroďák “Oznamte POZNATEK“. Napište nám jej na email: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript nebo nás kontaktujte telefonicky (774 200 158, 739 749 197). Podrobnosti naleznete na webových stránkách www.ceskobrodak.cz. Zde je na titulní straně symbol obálky s vykřičníkem. Po kliknutí na obrázek se kromě jiného zobrazí i formulář, pomocí kterého nám můžete poznatky oznamovat. V případě, že poskytnete anonymní sdělení, je Vaše totožnost plně chráněna a nelze ji dohledat. Při využití anonymního oznámení prosíme o velice podrobný popis celé věci, popř. o pozdější doplnění nově zjištěných skutečností. Informace budou vyhodnoceny a předány místně a věcně příslušným orgánům. V případě, že budete chtít mít od nás zpětnou vazbu, zanechte v textu na Vás kontakt.

AddThis Social Bookmark Button
Aktualizováno Úterý, 10 Prosinec 2013 13:14
 
Seminář a přednáška senioři PDF Tisk Email

Seminář a přednáška nejen pro seniory

Seminář – kriminalita páchaná na seniorech

Dne 3. března 2013 proběhl v prostorách Římskokatolické farnosti Český Brod osvětový seminář pořádaný občanským sdružením Českobroďák, který byl určen především pro starší generaci. Přednášejícím byl npor. Bc. Miloslav Houdek, vedoucí obvodního oddělení policie Český Brod. Akce se zúčastnilo deset spoluobčanů. V průběhu semináře se téměř všichni aktivně zapojili do debaty a sdělovali ostatním své zkušenosti související s touto problematikou. Zajímavými postřehy přispěl i RNDr. Kunčar, který se v Oranžové zahradě postaral o komfort posluchačů i přednášejících. 

Bezpečné stáří - 2     Bezpečné stáří - 5   

 Přednáška – bezpečnost a kriminalita páchaná na seniorech

7. března 2013 se v penzionu Anna konala valná hromada Svazu tělesně postižených v České republice, o.s., místní organizace Český Brod. K této příležitosti vedení organizace kontaktovalo o.s. Českobroďák s žádostí o přednášku na téma bezpečnost na českobrodsku. Přednášejícím byl Jiří Havlíček, který nejprve seznámil přítomných 65 členů s existencí a činnostmi sdružení Českobroďák na úseku bezpečnosti, prevence a volnočasových aktivit. Dále bylo hovořeno o aktuálních bezpečnostních problémech v regionu, o kriminalitě páchané převážně na seniorech, možnostech obrany a předcházení této trestné činnosti. Přednáška a průběžná diskuze s přítomnými spoluobčany byla doplňována tematickými prezentacemi, které byly promítány pomocí projektoru zapůjčeného od Města Český Brod. Poděkování za pozvání patří výboru této organizace i všem zúčastněným členům, kterým bezpečnost v Brodě není lhostejná. 

Přednáška Anna 7.3.2013. (1)   Přednáška Anna 7.3.2013   

Senioři, osoby se sníženou pohyblivostí či duševní poruchou a další jsou čím dál častěji terčem útoků pachatelů, kteří využívají především důvěřivosti a bezbrannosti těchto osob. Trestné činy, které na výše uvedených skupinách občanů páchají, jsou především podvody, porušování domovní svobody, krádeže a loupeže. Pachatelé jsou různí, od jednotlivců závislých na drogách po dobře organizované skupiny zločinců, kteří do ČR najíždí ze zahraničí. Modus operandi (způsob provedení) bývá ve většině případů následující:

 1. Využití legendy (lsti) – záminka, pod kterou vás zloděj či podvodník kontaktuje, osloví
 2. Navázání kontaktu – osobní setkání, doprovod domů, nabízení služeb či produktů v bytě…
 3. Lokalizace úschovy finančních prostředků – zloděj zjistí, kde máte schované peníze, např. požádá o rozměnění bankovky
 4. Odvedení pozornosti seniora
 5. Odcizení úspor

 Nejčastěji používané legendy – lsti:

 1. Vnuk – volání na pevnou telefonní linku seniora a vydávání se za vnuka, který potřebuje půjčit peníze, pošle pro ně kamaráda
 2. Pracovník služeb – energetika, sociální služby
 3. Havárie řidiče – půjčka na úhradu operace
 4. Prodej zboží (deky, nádobí…)
 5. Broušení nožů atd.
 6. V současné době je častý telefonický kontakt, např. „vyhrála jste mobilní telefon, ložní prádlo, apod., ale má to jednu podmínku…“ jedná se často o tzv. „legální podvodníky“, kteří vám vnutí předražené (nefunkční) zboží, které v podstatě ani nepotřebujete a těžko se následně domáháte vrácení peněz.

Výše uvedená trestná činnost dle statistik každým rokem narůstá. V roce 2011 bylo v ČR evidováno 1373 trestných činů spáchaných na osobách starších 60-ti let. Upozorňuji, že i v Českém Brodě je obdobným způsobem každoročně podvedeno či okradeno mnoho seniorů. Způsoby prevence a obrany vám rádi sdělíme na některém z dalších seminářů našeho sdružení. Každopádně buďte ostražití, všímaví ke svému okolí a v případě jakéhokoliv podezření se nebojte zavolat na linku 158.

                                                                                                                                         Mgr. Jiří Havlíček

AddThis Social Bookmark Button
Aktualizováno Pondělí, 25 Březen 2013 17:28
 
Osvětový seminář pro seniory PDF Tisk Email

Senior2013

AddThis Social Bookmark Button
Aktualizováno Neděle, 10 Únor 2013 21:53
 
Kriminalita v Českém Brodě a Community policing PDF Tisk Email

Community policing (CP) znamená zejména komunitní přístup k policejní práci, tj. práci orientovanou na službu občanům v oblasti veřejného pořádku a bezpečnosti. Jedná se o spolupráci policie, veřejnosti, samosprávy, místních organizací a institucí na základě komunikace, sdílení společných problémů v oblasti kriminality, hledání a přijímání společných řešení.

Občanské sdružení Českobroďák od září 2011 zahájilo v rámci CP spolupráci s Policií České republiky a Městem Český Brod (Městskou policií). Pravidelné měsíční schůzky zástupců těchto subjektů, tzv. pracovní skupiny, vyvrcholily dne 24.11.2011 podepsáním „Koordinační dohody“, která zavazuje jednotlivé aktéry k plnění dílčích úkolů. Opatření, která všechny spolupracující strany přijímají, jsou buď dlouhodobá (zaměřená na zmírnění přetrvávajících problémů) či krátkodobá (vyžadující rychlé a okamžité řešení aktuálně vzniklého ohrožení). Kriminalita není pouze věcí policie, je nutno ji vnímat jako součást prostředí a systematicky omezovat prostor pro její vznik a projevy.

Kriminalita v Českém Brodě v r. 2010 a 2011 byla na vzestupu. Drogová, násilná a hlavně majetková trestná činnost trápila naše spoluobčany více než kdy jindy. V roce 2012 je nápad zadokumentovaných trestných činů oproti minulému roku cca poloviční. Důvodem nižší kriminality není pouze spolupráce v rámci CP, ale především kvalitnější práce policistů z obvodního oddělení Český Brod, kterým se pod vedením npor. Bc. Houdka, daří objasňovat větší množství tr. činů. K tomuto zásadně přispěl i zátah proti drogovému podsvětí z října 2011.

Statistika nápadu trestných činů PČR OOP Český Brod v r. 2011 v porovnání s r. 2012

2011/měsíc

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

TČ nápad

48

56

36

52

61

59

53

67

51

45

39

39

2012/měsíc

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

TČ nápad

38

32

40

24

25

32

25

31

32

45

      35 30

Nyní se v našem městě objevuje především drobná majetková trestná činnost, kapesní krádeže a podvody páchané na seniorech. Velké množství trestných činů v říjnu 2012 je zapříčiněno zejména skupinou pachatelů, kteří se specializují na vloupání do vozidel a krádeže airbagů. Jménem sdružení Českobroďák, skupiny Community policing a Komise prevence kriminality a sociálně právní ochrany dětí Vás vyzývám ke spolupráci se státní a městskou policií v boji proti kriminalitě v našem regionu. Buďte všímaví ke svému okolí, obnovte principy sousedské solidarity, oznamujte včas trestnou činnost, nebojte se jít na policii nebo zavolat linku 158.

Mgr. Jiří Havlíček

AddThis Social Bookmark Button
Aktualizováno Pátek, 29 Březen 2013 20:56
 
<< Začátek < Předchozí 1 2 Další > Konec >>

Strana 1 z 2

www.facebook.com/ceskobrodak

Mail: info@ceskobrodak.cz

GSM: 774 200 158

GSM: 739 749 197