Chceš krást a loupit? Tak prosím, ale Brodu se zdaleka vyhni!

Prevence a osvěta PDF Tisk Email

     V současné společnosti se lidé stále častěji potýkají s více či méně závažnými problémy, které mohou zásadně ovlivnit jejich životy. Je velice snadné udělat chybu a sklouznout na šikmou plochu. Prakticky denně je na nás vyvíjen určitý tlak, který mnoho lidí nedokáže dlouhodobě zvládat a přikloní se k nějaké formě úniku. Tato uspěchaná doba vyloženě nahrává vzniku a rozvoji sociálně patologických jevů a případné závislosti. Jedná se například o šikanu ve všech možných podobách, domácí násilí, gambling, kouření cigaret, užívání alkoholu a nealkoholových drog. Zvýšené riziko se týká dětí a mládeže, jež jsou náchylnější k experimentování, nedokáží se dostatečně bránit rizikům a vybudování závislosti je podstatně snazší a rychlejší než u dospělého jedince. Závislý člověk je otrokem, aniž by si to sám mnohdy uvědomoval.

     Prevence zahrnuje v podstatě všechny aktivity, jejichž cílem je potírání výskytu a zabraňování rozvoje určitého negativního jevu ve společnosti. Představuje tedy předcházení nebo zabránění něčemu. Základem účinné prevence je výchova dětí a mládeže ke zdravému životnímu stylu, k osvojení znalostí, dovedností a postojů, které dokáží i v budoucnosti uplatnit při kontaktu s těmito jevy.

      V rámci občanského sdružení Českobroďák se zaměřujeme především na primární prevenci. Zvolili jsme formu osvěty, která má za cíl seznámit širší veřejnost s problematikou sociálně patologických jevů. Dále se zabýváme pořádáním různých volnočasových aktivit pro děti a mládež. Kvalitní vyplnění volného času a dlouhodobé pozitivní působení na jejich osobnost je jednou z cest vedoucích k předcházení těmto problémům. V neposlední řadě jsou součástí našeho preventivního programu přednášky s odborníky, kteří se zabývají výše popsanými skutečnostmi.

Máte-li zájem pomoci v boji proti těmto nešvarům, prosím kontaktujte nás. Určitá kvalifikace nutná. 

 

AddThis Social Bookmark Button
Aktualizováno Úterý, 06 Listopad 2012 21:41
 

www.facebook.com/ceskobrodak

Mail: info@ceskobrodak.cz

GSM: 774 200 158

GSM: 739 749 197