Český Brod máme rádi. Chceme zde v klidu žít, ne jen přežít.

Kolínský PRES 46/16 - 15.11.2011 PDF Tisk Email

Českobroďák: Stopka na drogové narkostrase

Chceš krást a loupit? Brodu se zdaleka vyhni!

Kdo by si pomyslel, že nastane doba, kdy se sami občané budou snažit o zajištění bezpečnosti v ulicích. V našem regionu jde o zcela nový fenomén. Není jistě náhodou, že občanské sdružení burcující veřejnost k aktivitě a ke spolupráci s policií vzniklo v Českém Brodě, tedy v západní výspě drogového trojúhelníku Kolín - Sadská - Český Brod.

Sdružení se snadno zapamatovatelným názvem "Českobroďák" existuje teprve od června, ale za krátkou dobu si získalo velkou podporu místní veřejnosti a rozvinulo přesvědčivě širokou vlnu aktivit. V první řadě jsou nasměrované k zajištění veřejné bezpečnosti, ale i ke smysluplnému využití volného času mládeže a k prevenci kriminality.

Připomeňme si situaci, která vzniku Českobroďáka předcházela. Podrobně je vylíčena na webu sdružení (www.ceskobrodak.cz), zde nabízíme pouze stručná fakta.

V Českém Brodě došlo v roce 2010 a v prvním pololetí roku 2011 k razantnímu nárůstu trestné činnosti. Bylo evidováno několik případů, kdy lupiči přiložili chladnou zbraň na krk oběti nebo velice tvrdě a v přesile zaútočili na náhodně procházejícího obyvatele města. Mezi napadenými byli i děti a senioři. K tomu si přidejme krádeže aut, vyloupené sklepy, krádeže páchané za bílého dne na poště, v obchodech, na chodnících... Stávalo se, že se občané v noci vzbudili a zjistili, že jim po domě chodí zloději. To není scénka z béčkového hororu, to byla českobrodská realita.

Hlavní příčinou enormního nárůstu trestné činnosti na Českobrodsku byly ilegální drogy a jejich bezproblémový prodej na náměstí, nádraží, u škol, v parku... Zvýšily se počty drogově závislých, dealerů i tzv. drogových turistů. Peníze na omamné a psychotropní látky si jejich uživatelé často nezákonně opatřovali přímo ve městě. Stálí drogoví dealeři byli zpravidla občané Českého Brodu, a to tmavé i světlé barvy pleti. Bohužel si již stačili vypěstovat rozsáhlou klientelu uživatelů návykových látek mezi obyvateli Českobrodska. A kde je poptávka, je i nabídka... Popsaná situace do Českého Brodu zákonitě přitahovala další zločince, jednotlivce i celé tlupy.

K problému přistupovala až donedávna vlažně veřejnost, radnice i místní policie. Bylo však jisté, že dřív nebo později si společnost vytvoří proti šíření zločinnosti obranné mechanismy. Naštěstí se tak nestalo ve stylu divoké domobrany, která bere zákon do vlastních rukou.

Občanské sdružení Českobroďák založili lidé z Českého Brodu a okolí. Jejich prioritou od počátku bylo energicky upozorňovat na místní problémy a zároveň burcovat veřejnost k bdělosti a ke spolupráci s policií, která občanskou aktivitu a spolupráci přivítala. Lze říci, že Českobroďák již dosáhl určitých výsledků. V říjnu se uskutečnila již druhá schůzka zástupců Českobroďáka s vedením radnice, městskou i republikovou policií. Společně chtějí uplatnit ve městě model "Community Policing", známý ze západní Evropy. Jeho cílem je zapojit veřejnost do policejní práce v takové míře, aby se zvýšila její efektivita a na druhou stranu zapojit policisty do veřejného života natolik, aby se zvýšila prestiž uniforem. Přitom se klade důraz na pochopení toho, že kriminalita není pouze věcí policie. Policie je zde ovšem vnímána jako služba veřejnosti, vycházející tedy přirozeně vstříc očekáváním a potřebám občanů. Dohoda o Community Policing bude občanům Českého Brodu představena koncem listopadu. Každý měsíc je plánována schůzka všech zainteresovaných, minimálně jednou za půl roku pak schůzka otevřená veřejnosti. V oblasti Community Policing by se Český Brod mohl stát vzorovým městem pro další problémové lokality včetně Kolína.

Výsledky lze očekávat spíše v dlouhodobém horizontu, ovšem začátkem října se v Brodě stalo něco, co místní atmosféru podstatně změnilo. Při zátahu proti dealerům "tvrdých drog" zatkla zásahová jednotka i "nedotknutelného" hlavního dealera, který spoléhal na své informátory z řad policie. Zkorumpovaní policisté, kteří měli být napojení na drogový gang, byli zatčeni také. Nikdo ze zatčených nepatřil k obvodnímu oddělení Policie České republiky v Českém Brodě, které nyní vede nový náčelník. Mezi uživateli drog nemá nyní Český Brod dobrou pověst, prý zde nekoupíte ani gram heroinu. Situaci lze považovat za mírně polepšenou, do nočních ulic se však lidé stále bojí vycházet; očekávání veřejnosti byla naplněna jen z malé části.

Českobroďák si slibuje, že občané se postupně aktivněji zapojí do boje s kriminalitou a budou oznamovat svá zjištění pokud možno ihned na linku 158. Kdo se bojí, může poslat anonymní oznámení i na web Českobroďáka, který nabízí poradenskou činnost v problémových situacích.

Vedle bezpečnosti je druhým pilířem činnosti Českobroďáka podpora sportu a dalších volnočasových aktivit. Cílem je vtisknout mládeži hodnoty a výchovné vzorce, které z televize, internetu a ulice nezískají. Českobroďák by rád dlouhodobě pracoval s dětmi a mládeží. Zatím rozšířil českobrodské možnosti o členství v oddílech sebeobrany a sportovní gymnastiky či vyžití v dalších sportovních odvětvích, jako jsou florbal, paintball, fotbálek, spinning, plavání, výlety, pobyty v přírodě apod. Poslední velkou akcí bylo uspořádání Dětského branného dne, který navštívilo cca 200 dětí a ze kterého mají všichni velkou radost. Na akci se kromě Českobroďáka podílela i Armáda ČR, Policie ČR, Hasičský záchranný sbor, Město Český Brod, T.J. Sokol Český Brod, Sbor dobrovolných hasičů Český Brod a další. Všem včetně sponzorů zástupci sdružení velice děkují a těší se na další ročník, tentokrát však v teplejším období.

Třetím pilířem práce Českobroďáka je osvěta. K té výborně slouží Českobroďákův web a facebook, chystají se přednášky na školách či letákové kampaně.

Na závěr mi dovolte připomenout, že problémy některých českých měst jsou si velmi podobné. Podobná bývají i jejich řešení. Jedno z Českobroďákových hesel - Nechceme být součástí "heroinového trojúhelníku" a "narkotrasy", drogy a dealeři pryč z města! - by mohlo být klidně skandováno i v Pečkách či Kolíně.

Autor: Vladimír Sládek (slad) - Kolínský PRES

Kompletní článek ZDE

Článek ke stažení ZDE 

AddThis Social Bookmark Button
Aktualizováno Středa, 23 Listopad 2011 23:06
 

www.facebook.com/ceskobrodak

Mail: info@ceskobrodak.cz

GSM: 774 200 158

GSM: 739 749 197