Podporujeme prevenci neboť je to důležitá součást boje proti kriminalitě.

Kolínský PRES 46/17 13.11.2012 PDF Tisk Email

Dohoda Community policing událostí roku

ROZHOVOR S PŘEDSEDOU SDRUŽENÍ ČESKOBROĎÁK JIŘÍM HAVLÍČKEM 

Občanské sdružení Českobroďák, které vzniklo v červnu minulého roku, se trochu vymyká z běžné představy o zájmových společenstvích. Sdružení založili lidé z Českého Brodu a okolí, kteří byli nespokojeni zejména s problematickou bezpečnostní situací, konkrétně prodejem ilegálních drog a zvyšujícím se počtem krádeží a loupežných přepadení.

Českobroďák však není nějakou formou domobrany, sdružení se vydalo cestou spolupráce s policií a zástupci města v rámci tzv. Community Policing. Dohodu o spolupráci podepsali v listopadu minulého roku. Od té doby se každý měsíc konají pracovní schůzky zástupců republikové a městské policie se sdružením Českobroďák.

Pro všechny vyplývají z dohody určité závazky. Českobroďák se stará zejména o prevenci kriminality a nabízí dětem smysluplné trávení volného času v mnoha zájmových oblastech od kurzů sebeobrany, přes geocaching, paintball a výlety až po přednášky protidrogové prevence a praktické semináře první pomoci na základních školách. Kurzy sebeobrany nabízí Českobroďák i ženám.

V souvislosti s protidrogovou prevencí Českobroďák začal spolupracovat s Národní protidrogovou centrálou služby kriminální policie a vyšetřování, což v březnu tohoto roku písemně potvrdil ředitel Národní protidrogové centrály, vrchní rada Jakub Frydrych. Českobroďák mimo jiné pořádal i celou řadu jednorázových společensko-kulturních akcí: Dětský branný den, karneval pro děti i dospělé, pálení čarodějnic...

Členové sdružení každý měsíc navštěvují Komisi prevence kriminality a sociálně právní ochrany dětí, kde se snaží spolupracovat na vytvoření bezpečnějšího Českého Brodu.
 

Dále se podílí na Komunitním plánování sociálních služeb při Městském úřadě v Českém Brodě.

Na to, co se za poslední rok v Českém Brodě změnilo, a jak je aktivita sdružení městu prospěšná, jsme se zeptali předsedy sdružení Jiřího Havlíčka.

Podařilo se zatknout nějaké českobrodské drogové dealery?
Ano, některé drogové dealery se zatknout podařilo a pevně věřím, že se na dalších pracuje.
Bojí se občané Českého Brodu stále ještě vycházet do nočních ulic?
Násilná trestná činnost téměř vymizela z ulic Českého Brodu. Vázala se zpravidla na pouliční prodej drog, který je v současné době na ústupu. Mnozí spoluobčané se stále bojí chodit v nočních hodinách ven, nicméně riziko je oproti letům 2010 a 2011 mnohem menší. V současné době se setkáváme spíše s drobnou majetkovou trestnou činností, podvody na seniorech, kapesními krádežemi, apod.
Snížila se ve městě nějak znatelně kriminalita?
Ano, v tomto roce je kriminalita podstatně nižší. Rozsah trestné činnosti dokumentovaný na Obvodním oddělení policie Český Brod je oproti loňskému roku poloviční, což je velmi dobrá zpráva. Důvodem je zásah proti drogovému podsvětí z října loňského roku a dobrá práce policistů z Českého Brodu.
Jaké výsledky má spolupráce s Národní protidrogovou centrálou (NPC)?
Českobroďák zprostředkoval několik přednášek pro děti místních základních škol, a to i v Praze, v prostorách Policejního muzea Praha, kde má NPC stálou protidrogovou expozici.
Přednášky pracovníků NPC jsou vždy na velmi vysoké úrovni. Poslední součinnost s NPC byla 15. září, kdy si pracovníci tohoto útvaru s celorepublikovou působností vzali na starost jedno celé stanoviště v rámci našeho Dětského branného dne.
Jakou událost za posledních 12 měsíců považuje Českobroďák z hlediska své činnosti za klíčovou?
Vyzdvihl bych podepsání Koordinační dohody v rámci Community policing z listopadu loňského roku a celoroční spolupráci s Policií České republiky a Městem Český Brod v otázkách bezpečnosti. Dále je to účast na schůzích Komise prevence kriminality a sociálně právní ochrany dětí, podílení se na Komunitním plánování sociálních služeb nebo projekt "Děti na přechodech", kdy hledáme dobrovolníky, kteří řádně označeni a vyškoleni regulují dopravu na přechodech pro chodce poblíž škol, autobusových zastávek, apod. Mezi zásadní aktivity sdružení patří celoroční působení oddílu Sebeobrany v Českém Brodě a praktické semináře první pomoci na základních školách.
Jaké programy a společenské akce pořádané sdružením získaly největší ohlas veřejnosti a proč?
Největší ohlas měl určitě druhý ročník Dětského branného dne, který jsme pořádali letos 15. září za účasti různých bezpečnostních a záchranářských složek. Návštěvníci jistě ocenili mnohdy profesionální obsazení jednotlivých stanovišť a bohatý doprovodný program. Akce se zúčastnilo cca 300 dětí, celková návštěvnost byla kolem 700 lidí. Velice zdařilou jednorázovou akcí bylo též Pálení čarodějnic, které se konalo v dubnu za účasti cca 300 lidí. 

Autor: Vladimír Sládek (slad) - Kolínský PRES

Kompletní článek ZDE

AddThis Social Bookmark Button
Aktualizováno Úterý, 20 Listopad 2012 21:36
 

www.facebook.com/ceskobrodak

Mail: info@ceskobrodak.cz

GSM: 774 200 158

GSM: 739 749 197