Občanské sdružení Českobroďák chce zdravější a čistější město pro naše děti.

Seminář a přednáška senioři PDF Tisk Email

Seminář a přednáška nejen pro seniory

Seminář – kriminalita páchaná na seniorech

Dne 3. března 2013 proběhl v prostorách Římskokatolické farnosti Český Brod osvětový seminář pořádaný občanským sdružením Českobroďák, který byl určen především pro starší generaci. Přednášejícím byl npor. Bc. Miloslav Houdek, vedoucí obvodního oddělení policie Český Brod. Akce se zúčastnilo deset spoluobčanů. V průběhu semináře se téměř všichni aktivně zapojili do debaty a sdělovali ostatním své zkušenosti související s touto problematikou. Zajímavými postřehy přispěl i RNDr. Kunčar, který se v Oranžové zahradě postaral o komfort posluchačů i přednášejících. 

Bezpečné stáří - 2     Bezpečné stáří - 5   

 Přednáška – bezpečnost a kriminalita páchaná na seniorech

7. března 2013 se v penzionu Anna konala valná hromada Svazu tělesně postižených v České republice, o.s., místní organizace Český Brod. K této příležitosti vedení organizace kontaktovalo o.s. Českobroďák s žádostí o přednášku na téma bezpečnost na českobrodsku. Přednášejícím byl Jiří Havlíček, který nejprve seznámil přítomných 65 členů s existencí a činnostmi sdružení Českobroďák na úseku bezpečnosti, prevence a volnočasových aktivit. Dále bylo hovořeno o aktuálních bezpečnostních problémech v regionu, o kriminalitě páchané převážně na seniorech, možnostech obrany a předcházení této trestné činnosti. Přednáška a průběžná diskuze s přítomnými spoluobčany byla doplňována tematickými prezentacemi, které byly promítány pomocí projektoru zapůjčeného od Města Český Brod. Poděkování za pozvání patří výboru této organizace i všem zúčastněným členům, kterým bezpečnost v Brodě není lhostejná. 

Přednáška Anna 7.3.2013. (1)   Přednáška Anna 7.3.2013   

Senioři, osoby se sníženou pohyblivostí či duševní poruchou a další jsou čím dál častěji terčem útoků pachatelů, kteří využívají především důvěřivosti a bezbrannosti těchto osob. Trestné činy, které na výše uvedených skupinách občanů páchají, jsou především podvody, porušování domovní svobody, krádeže a loupeže. Pachatelé jsou různí, od jednotlivců závislých na drogách po dobře organizované skupiny zločinců, kteří do ČR najíždí ze zahraničí. Modus operandi (způsob provedení) bývá ve většině případů následující:

 1. Využití legendy (lsti) – záminka, pod kterou vás zloděj či podvodník kontaktuje, osloví
 2. Navázání kontaktu – osobní setkání, doprovod domů, nabízení služeb či produktů v bytě…
 3. Lokalizace úschovy finančních prostředků – zloděj zjistí, kde máte schované peníze, např. požádá o rozměnění bankovky
 4. Odvedení pozornosti seniora
 5. Odcizení úspor

 Nejčastěji používané legendy – lsti:

 1. Vnuk – volání na pevnou telefonní linku seniora a vydávání se za vnuka, který potřebuje půjčit peníze, pošle pro ně kamaráda
 2. Pracovník služeb – energetika, sociální služby
 3. Havárie řidiče – půjčka na úhradu operace
 4. Prodej zboží (deky, nádobí…)
 5. Broušení nožů atd.
 6. V současné době je častý telefonický kontakt, např. „vyhrála jste mobilní telefon, ložní prádlo, apod., ale má to jednu podmínku…“ jedná se často o tzv. „legální podvodníky“, kteří vám vnutí předražené (nefunkční) zboží, které v podstatě ani nepotřebujete a těžko se následně domáháte vrácení peněz.

Výše uvedená trestná činnost dle statistik každým rokem narůstá. V roce 2011 bylo v ČR evidováno 1373 trestných činů spáchaných na osobách starších 60-ti let. Upozorňuji, že i v Českém Brodě je obdobným způsobem každoročně podvedeno či okradeno mnoho seniorů. Způsoby prevence a obrany vám rádi sdělíme na některém z dalších seminářů našeho sdružení. Každopádně buďte ostražití, všímaví ke svému okolí a v případě jakéhokoliv podezření se nebojte zavolat na linku 158.

                                                                                                                                         Mgr. Jiří Havlíček

AddThis Social Bookmark Button
Aktualizováno Pondělí, 25 Březen 2013 17:28
 

www.facebook.com/ceskobrodak

Mail: info@ceskobrodak.cz

GSM: 774 200 158

GSM: 739 749 197